برنامه درسی

وبلاگی برای مباحث تخصصی در برنامه درسی

۱-روان شناسی رشد

- پیشگامان روانشناسی رشد (فربد فدایی)

- رواشناسی رشد لورابرگ (جلد اول)

- روانشناسی رشد 1و2 سمت (جمعی از مولفان)

- شد و شخصیت کودک (هنری ماسن)

۲-برنارمه ریزی

- برنامه ریزی آموزشی و درسی (تقی  پورظهیر)

- برنامه ریزی آموزشی یحیی فیوضات

- برنامه ریزی درسی (الف- لوی)  (ترجمه: فریده مشایخ)(جلد سبز)

- برنامه ریزی آموزشی (یونسکو) (ترجمه: فریده مشایخ) جلد زرد)

۳-فلسفه و اصول مبانی و آموزش و پرورش                                                                                                          

 اصول و مبانی آ.پ (شکوهی)                                                                                                        

 فلسفه تعلیم و تربیت (شریعتمداری)                                                                                           

 فلسفه آ.پ (جی اف نلر)

فلسفه آ.پ (شعاری نژاد) بخش مکاتب۳۶۶ به بعد

نگاهی به فلسفه آ.پ (نقیب زاده)

۴-آمار و روش تحقیق

- احتمالات و آمار کاربردی (علی دلاور)

- روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی (علی دلاور)

- روش تحقیق (بیابانگرد)

۵-روش تدریس

  آموزش خواندن (کولایی نژاد) انتشارات پیام نور

- - روش تدریس زبان فارسی (بهمن زندی)

- ادبیات کودکان (بنفشه حجازی)

- قصه گویی (قزل ایاق و زهرا مهاجر)

- روش تدریس علوم تجربی (سقط چیان)

- روش تدریس علوم تجربی (جمعی از مشاوران یونسکو)

 - روش تدریس علوم اجتماعی (ادیب نیا)

- روش تدریس ریاضی (شکوهی و کریم عزت خواه)

۶-آموزش و پرورش تطبیقی

- آموزش و پرورش تطبیقی (آقازاده) انتشارات سمت و نسل نیکان

- تاریخ آموزش و پرورش ایران (آقازاده)

- آموزش و پرورش تطبیقی (الماسی)

۷-منابع انگلیسی (کلیه کتابها و جزوات مربوط به متون رشته علوم تربیتی)

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۷ساعت 11:38  توسط علی عبدی   |